Łączy Nas Wiele

Chcemy godnie żyć i godnie zarabiać. Jesteśmy pracownikami, pacjentami, mieszkańcami, zwykłymi ludźmi.

Epidemia wyzysku

Dlaczego zaczęliśmy działać?

W obliczu pandemii Polska legła w gruzach. Jak w soczewce skupiły się lata pielęgnowania przez polityków, wszystkich opcji, zapaści systemu ochrony zdrowia, wyzysku pracowników i słabego państwa. Tysiące ludzi zaczęło tracić pracę, otrzymywać niższe wynagrodzenie, bać się o jutro.

Broń swoich praw

Godne życie to nie przywilej

Tworzymy oddolny ruch, ponieważ chcemy wywrzeć presję na rządzących i zmusić ich do działania. Polska potrzebuje ratunku, zarówno w czasie epidemii koronawirusa, jak i po niej.

Budujemy oddolne więzi, by wspólnie działać tu i teraz - na rzecz naszych praw pracowniczych i płac w miejscu zatrudnienia oraz w sprawach ważnych dla naszych lokalnych społeczności.

Poznaj nasze postulaty

Czego chcemy, co nas łączy?

1

Koniec z gigantycznymi kolejkami. Chcemy publicznej ochrony zdrowia – dziś w dużej części jest prywatna. Gdy kogoś nie stać na leczenie, traci zdrowie lub umiera, a w najlepszym wypadku się zadłuża.

Zgłoś postulat lub napisz o problemie

Które postulaty są Ci szczególnie bliskie? Które z wymienionych problemów dotyczą Cię bezpośrednio?